หน้าเว็บแปลกๆกด Ctrl+F5 (Mac กด Cmd+Shift+R) นะครับ

Bong Jae-hyun